ἄμνᾱμος

ἄμνᾱμος
Grammatical information: m.f.
Meaning: `grand-child' (Call.)
Other forms: Also ἄμναμμος. Pl. ἀμνάμονες (Poll. 3, 19). Cf. the gloss cited by DELG.
Dialectal forms: Oros in Reitzenstein, Gesch. Gr. Et.:27, 5: ἄμναμοι. οἱ ἀπόγονοι. κυρίωκ παρὰ την τῶν Κυρηναίων διάλεκτον οἱ τῶν ἀμνῶν ἀμνοι λέγονται. τουτέστι τῶν ἀρνῶν ἄρνες·...
Origin: GR [a formation built with Greek elements]
Etymology: Prob. reduplication of ἀμνός, cf. παιδόπαις. "L'emploi pour des petits-enfants d'un compose ́issu d'ἀμνός s'explique bien en tout cas." S. Dobias-Lalou, REG 111, 1998, 403-417.
Page in Frisk: --

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.